12-03-2019

45 plus en last van achterstallig loopbaanonderhoud?

Lees verder

45 plus en last van achterstallig loopbaanonderhoud?

Check of jij gebruik moet maken van de tijdelijke overheidssubsidie.

Als je 45 bent, heb je ruwweg de helft van je loopbaan nog voor je, ruim 20 jaar. Dat is geen kwestie van even rustig uitrijden of nog een paar jaar je tanden op elkaar. Het is zaak jezelf duurzaam inzetbaar te houden door goed voor je eigen onderhoud te zorgen. De overheid geeft nu tijdelijk € 600,- subsidie. Met de onderstaande vragen kun je toetsen hoe het staat met jouw onderhoud.

Minder vrijblijvend sporten als je ouder wordt

Met onderhoud op jezelf als professional is het net als met de sporten; naarmate je ouder wordt kun je je minder permitteren er niets aan te doen.  En heb je soms ook wat achterstallig onderhoud weg te werken. Want de vraag is of jij scherp heb wat je nu echt goed kunt en wat je beter niet kunt doen, hoe je behoeftes zich ontwikkeld hebben en waar je kansen liggen. Sta je ook stil bij de signalen die kunnen duiden op de urgentie van het bezig zijn met jouw onderhoud? En heb je de juiste lange termijn acties ondernomen om, als je een stap zou willen of moeten maken, je aan de slag kunt gaan?

De staat van jouw onderhoud: de vragen die je jezelf kunt stellen

Om zicht te krijgen op de staat van jouw onderhoud, zou  je zelf in alle rust eens een aantal vragen moeten stellen. Vragen die je kunt verdelen in 3 categorieën, namelijk vragen gericht op:

 1. de urgentie van actie
 2. de inhoud
 3. de lange termijn acties 

De urgentie check:

Het is goed je te realiseren dat je loopbaan toch een beetje te vergelijken is met een tanker: je bent niet zomaar even een andere richting uit gestuurd. Het vergt vaak tijd om te onderzoeken, opleidingen te volgen en ervaringen op te doen, als je wat anders wilt gaan doen. Naarmate je langer wacht om actie te nemen gaan allerlei kansen om iemand eens te vervangen en zo uit te vinden of je meer een management rol ambieert of een langere studie te volgen, je neus voorbij. Wees dus alert, ook om te voorkomen dat je in een langzame glijvlucht naar beneden belandt van minder gemotiveerd/meer kritiek ook wellicht en zo minder zelfvertrouwen. Stel jezelf dus met enige regelmaat vragen als:

 • Ben ik nog succesvol? Weten ze me nog te vinden voor taken die ik graag doe?
 • Voel ik nog interesse voor mijn vak, heb ik zin om aan opdrachten te beginnen?
 • Heeft mijn manager vertrouwen in mij (en andersom)?
 • Ben ik nog tevreden over de deal die ik heb met deze werkgever (salaris, targets, rol, reisafstand)
 • Kan ik mijn werk aan, ervaar ik niet teveel stress?
 • Voel ik enthousiasme als ik eraan denk dat ik dit werk hier over 3 jaar nog doe?
 • Bestaat mijn werk over 3 jaar hier nog?
 • Heb ik leuke collega’s, ben ik trots op deze organisatie, is dit ‘mijn omgeving’?
 • Ontwikkel ik me nog? Word ik aantrekkelijker of minder aantrekkelijk voor de (interne) arbeidsmarkt?

De inhoudelijke check: 

Wanneer heb je erbij stil gestaan wat voor ‘product’ jij op de arbeidsmarkt bent? Voor wie jij aantrekkelijk bent en wat je zou moeten doen om dat te worden of te blijven. Het zijn geen alledaagse vragen; goed om bij te stil te staan, omdat ze heel bepalend zijn voor de juiste keuzen in je loopbaan. Niet alleen een grote beslissing als, ‘Wil ik hier blijven werken?’, maar ook allerlei kleinere keuzes: ‘Ga ik naar dit overleg of kan ik mijn tijd beter aan andere zaken besteden?’

 1. Wat zijn mijn belangrijkste kwaliteiten en ervaring? Wat voeg ik toe aan een team?
 2. Wat is er belangrijk voor mij, meer dan vroeger wellicht? Hoe zijn mijn verlangens/ambities geëvolueerd gedurende de jaren? Wat heb ik geleerd van mijn ervaringen de afgelopen jaren over wat ik wel en niet wil/kan?
 3. Voor welke werkgever en welke rollen ben ik aantrekkelijk? Waar liggen mijn kansen?
 4. Wat zijn zaken waar ik tegenaan loop? Waarmee maak ik het mijzelf soms moeilijk in mijn werk; denk bij voorbeeld aan: perfectionisme, conflict mijdend gedrag? Weet ik hoe ik hier grip op kan krijgen?

De lange termijn actie check:

Om te kunnen bewegen binnen en buiten je organisatie is het goed om een aantal zaken toch enigszins doordacht aandacht te geven, zoals je netwerk en je zichtbaarheid. Typisch van die zaken die zich veel beter kunt organiseren als je ergens nog opgewekt aan de slag bent.

 1. Wat zie ik  als ik mijzelf googel, hoe ziet mijn LinkedIn profiel eruit? Kunnen mensen daarmee een goede inschatting maken van wat ik te bieden hebt? Ben ik überhaupt zichtbaar?
 2. Heb ik een goed onderhouden netwerk, waaraan ik ook genoeg (aandacht) geef? Een netwerk dat ik niet alleen heb ingezet als ik het nodig had, maar waar genoeg mensen inzitten die ik de afgelopen jaren dingen gegeven heb, een plezier gedaan heb?  Mensen die een warme band met me hebben?
 3. Heb ik zicht op de realiteitszin van dromen die ik heb? Stuur ik op kansen om ervaringen op te doen, zaken uit te zoeken?

Slim sturen door afstand te nemen

Het is gewoon ontzettend lastig om goed te onderzoeken waar je kansen liggen, om te dealen met allerlei dilemma’s. Regelmatig maak ik me boos over werkgevers/HR professionals, die het dan over ‘ze’ hebben: ‘ze (bepaalde medewerkers) komen maar niet in beweging’.

Soms kun je in je omgeving mensen vinden met je je daar goed over kunt sparren, maar mogelijk zijn zij geneigd je te adviseren het op hun manier te doen of zijn ze zelf belanghebbende en kom je in die gesprekken onvoldoende bij jouw eigen verlangens en dilemma’s. Probeer eens echt de tijd te nemen om te onderzoeken of je een antwoord hebt op hierboven gestelde vragen. En zo niet, benut dan je kans en gebruik die € 600,- door in gesprek te gaan met een goede loopbaancoach.