Ben jij introverter dan je baan is?

Extraversie is de norm geworden: van de aan elkaar geschoven tafeltjes op de basisschool, via werkgroepjes in het hoger onderwijs, naar de kantoortuinen, zo schrijft Susan Cain in het boek “Stil”. Voor veel functies moet je beschikken over teamspirit, jezelf kunnen profileren, kunnen netwerken en snel kunnen schakelen tussen taken. Dat past niet iedereen: bijna de helft van de mensen is meer introvert. Een al te extraverte functie kan dan gaan knellen en je uitputten. In dit artikel kun je jezelf scoren in het spectrum introversie en extraversie en krijg je meer zicht op hoe je kunt sturen in je werk.

Test: ben jij meer introvert of extravert? 

 • Ik houd van werk dat me de kans biedt erin te duiken, zonder veel onderbrekingen/ik wil vooral leven en afwisseling in mijn werkdag.
 • Ik vind het makkelijker schriftelijk mijn ideeën te verwoorden dan mondeling/ik ben mondeling op mijn best.
 • Ik krijg vaak te horen dat ik goed kan luisteren/ ik hou ervan anderen te entertainen en te inspireren of gewoon te kletsen.
 • Als ik wil bijtanken na een vermoeiende dag, doe ik iets alleen/ heb ik behoefte aan gezelschap.
 • Ik krijg mijn ideeën vooral door zelf eens even rustig te zitten/door met anderen in gesprek te gaan.
 • Ik functioneer het beste als ik zelfstandig kan werken/als ik in een team werk.
 • Ik denk vaak na voordat ik iets zeg, reageer vaak wat secundair/ik uit me gemakkelijk en direct.
 • Ik kan me gemakkelijk concentreren op een taak/ik ben op mijn best als ik veel variatie en leven om mij heen ervaar.
 • Ik zie op tegen een groepsweekend, ook met heel gezellige mensen/ik voel mij als een vis in het water tijdens een groepsweekend.
 • Als lesvorm prefereer ik colleges boven werkgroepen/ik kan me lastig concentreren tijdens een hoorcollege of lezing.
 • Mijn verjaardag vier ik het liefst in klein gezelschap/ik hou ervan te feesten en in het middelpunt te staan.
 • Ik praat graag diepgaand over zaken en voel me minder prettig bij borrelpraat/ik hou van de gezelligheid van snelle, losse gesprekjes.
 • Tijdens een netwerkbijeenkomst moet ik me er echt toe zetten met anderen in gesprek te gaan/ het contact leggen met anderen gaat mij gemakkelijk af.
 • Scoor de antwoorden als volgt; scoor een 1 voor het zinsdeel waar je een sterke voorkeur voor hebt. Scoor een halve punt waarbij je niet zo een uitgesproken voorkeur hebt en een 0 wat niet bij je past, Op een schaal van 1-13 waar bevind jij je je dan; links (extravert) of helemaal rechts (introvert) of meer in het midden, en waar neig je dan het meest naar?

  Introvert en extravert in het kort: 
  Introverten hebben behoefte aan stilte, niet te veel prikkels, klein gezelschap, zelfstandig werken en concentratie op inhoudelijk uitdagend werk. Het werk zonder al te veel druk en onderbrekingen uit te voeren.
  Extraverten hebben behoefte aan meer prikkels, veel interactie, meer variatie en dynamiek. Voor extraverten zijn de collega’s vaak minstens zo belangrijk als de inhoud van het werk. Ze praten graag.

  Een verlegen extravert of een niet verlegen introvert? 
  De termen verlegen en introvert worden nog weleens door elkaar gehaald, terwijl er een wezenlijk verschil is. Introverten hebben een voorkeur voor een omgeving die niet te prikkelend is. Verlegen mensen zijn bang voor afkeuring of vernedering. Zo kan een acteur graag op het podium staan, zijn verhaal willen vertellen, maar ook veel angst hebben om te mislukken (een verlegen extravert). Of een persoon wil graag op zichzelf zijn, maar heeft er tegelijkertijd weinig moeite mee wat anderen van hem/haar zouden kunnen denken (een niet verlegen introvert).

  Je natuurlijke grenzen oprekken kan prima werken
  Je bent nooit helemaal introvert of extravert. Je omgeving is van invloed: in het ene gezelschap of situatie ben je mogelijk veel extraverter dan in het andere gezelschap. Onderzoekers hebben het over vaste en vrije persoonlijkheidskenmerken, die naast elkaar bestaan. Je hebt een soort vaste basis, maar een flink deel van hoe je bent is ook afhankelijk van de omstandigheden. Introverte mensen kunnen zich als extraverte mensen gedragen als ze het belangrijk vinden. Zo kan een introverte onderzoeker fanatiek op zoek gaan naar sponsoren om zijn onderzoek gefinancierd te krijgen. Je kunt een zekere mate van extraversie spelen en dat kan prima werken. Je kunt daarmee je natuurlijke grenzen oprekken. Van belang is dat je er zelf voor kiest om extravert gedrag te vertonen dan je eigen is, dat je het als zinvol en niet onnodig belastend ervaart. Als je onder druk van je manager moet gaan netwerken of in een team moet werken, zal het al snel gaan knellen.

  Jouw introverte kwaliteiten optimaal benutten
  Van belang is dat je ongeveer weet hoe introvert/extravert jij eigenlijk bent. Soms is het moeilijk te achterhalen, omdat je je hebt aangepast aan de situatie. Mogelijk voel je je meer vermoeid en ben je minder succesvol omdat de fit met je werk niet helemaal goed is, maar heb je er nog nooit op die manier naar gekeken. Door eens stil te staan bij wat je als kind het liefst deed bijvoorbeeld, zie ook het artikel van vier weken geleden: ‘Op zoek naar de ideale baan? Luister eens naar het kind in jezelf’, kun je wellicht jouw natuurlijke behoefte wat scherper krijgen. Dat kan je helpen te sturen naar een rol of baan die het beste bij je past. Niet die functie waar je constant gestoord wordt door de telefoon en je telkens nieuwe prioriteiten hebt, maar een rol als onderzoeker of beleidsmedewerker met meer ruimte om geconcentreerd zaken af te maken of meer thuis te werken.

  Maar er is ook speelruimte: als het nuttig voelt en je het niet als onnodig belastend ervaart, kan ook een introvert behoorlijk extravert opereren. Kortom, ga duurzaam met jezelf om: onderzoek of jij niet langzaam overprikkeld raakt of te veel aangesproken wordt op kwaliteiten waarover je juist niet beschikt. Als je introvert bent heb je een organisatie veel te bieden: zo kun je vaak beter delegeren, benut je de kwaliteiten en ideeën van anderen beter, neem je minder overhaaste beslissingen en maak je meer zaken af. In deze samenleving waar extraversie de norm is, is het wel vaak even zoeken naar de juiste plek, jouw vruchtbare aarde. Gun jezelf die tijd en laat zo de anderen van jouw kwaliteiten meeprofiteren.

  Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van het boek Stil van Susan Cain.