29-01-2018

Solliciteren na je 55ste? Last van leeftijdsdiscriminatie? 10 tips om je kansen te vergroten!

Lees verder

Solliciteren na je 55ste? Last van leeftijdsdiscriminatie? 10 tips om je kansen te vergroten!

Je hebt het tij mee: het aantal vacatures stijgt door de groeiende economie. Dat is mooi, want schaarste dwingt tot experimenteren. Zoals in de tweede wereldoorlog veel vrouwen kansen kregen op de arbeidsmarkt, zo zal groeit nu de kans dat 55-plussers toch een kans krijgen.

We hebben ze nog te weinig gezien: die hardwerkende zestigers

Dat ‘toch’ heeft te maken met de onbewuste onderliggende overtuigingen van veel beslissers, waarop leeftijdsdiscriminatie gebaseerd is. Degenen die nu de brieven selecteren en jouw gesprekspartner zijn bij en sollicitatiegesprek, zijn de zonen en dochters van vaders (vooral) die met hun 58 ste met de VUT gingen. Ze, of wé natuurlijk, hebben nog weinig ervaring met actieve 55-plussers; we hebben er gewoon geen beeld van. Zelden zul je mensen treffen die bewust discrimineren. Niemand is erop tegen dat er ook 55-plussers in de organisatie werken, maar tsja, niet nu, niet hier, niet deze positie, niet in dit team.

Daar krijg je dus mee te maken als je solliciteert.  Maar je kunt je kansen wel vergroten op heel verschillende manieren. Door niet te geraakt te zijn, bijvoorbeeld, of slimmer in te spelen op de zorgen van je gesprekspartners.

10 tips om je kansen te vergroten:

  1. Neem afwijzingen niet persoonlijk. Zie het als een gegeven dat je toevallig net in een tijd moet solliciteren waarin je het beeld van een actieve, gemotiveerde 55-plusser nog vorm moet krijgen. Zorg ervoor dat je geen onnodige ballast aan emoties creëert, zoals boosheid (op de beslissers en op jezelf) of onzekerheid over jezelf (“Kan ik eigenlijk wel wat?”).  Vertel jezelf het goede verhaal: “Het is gewoon lastig voor mij en mijn leeftijdsgenoten, maar als ik het slim aanpak kan ik wel degelijk mijn kansen vergroten.”
  2. Zet je leven niet ‘on hold’. Geniet van de dingen die je wel hebt. Neem bewust tijd voor hobby’s. Zorg dat je niet somber raakt, dat solliciteert niet lekker. Afleiding is vaak de beste remedie. Als je iets doet waar je ook waardering krijgt en je talenten kunt gebruiken, is dat bovendien goed voor je zelfvertrouwen. Je kunt niet hele dagen bezig zijn met solliciteren. Voor wie het lastig vindt om zichzelf genieten toe te staan: realiseer je dat solliciteren veel van je vergt en zie het als onderdeel van dit project om jezelf gezond te houden.
  3. Zorg ervoor dat je LinkedIn op orde is. Ik bedoel daarmee: je kennis van hoe via LinkedIn vacatures en netwerkcontacten te zoeken, gevonden te worden en jouw optimale eigen profiel op te stellen. Veel functies worden via LinkedIn vervuld en sowieso wordt er in een procedure vaak even op je LinkedIn profiel gekeken. Laat je ondersteunen door een expert of volg een workshop, als social media geen core competence van je is.
  4. Zorg voor een aantrekkelijk en luchtig cv. Maak werk van een goede foto. Voor een overzichtelijk bedrag kun je bij een professionele fotograaf een aantal mooie passende foto’s laten maken. Realiseer je dat een recruiter gemiddeld 6 seconden naar je cv kijkt. Dus relevante informatie bovenaan en maak het vooral niet te compleet. Ik zie nog steeds van die dichtgemetselde cv’s, juist bij meer senior professionals. Alles wat ouder is dan 10 jaar, korter duurde dan 3 jaar of gewoon minder relevant, maak er alleen een kort regeltje van.
  5. Ken de vooroordelen en zorg voor extra bewijsmateriaal. Er zijn allerlei vooroordelen over 50-plussers: te duur, te weinig bezig met hun ontwikkeling, te vaak ziek, te weinig eager om te werken. Als je er iets van bespeurt, geef adequaat tegengas. Niet door de discussie aan te gaan, maar subtiel te vermelden dat je zo lekker druk bent met opleidingen, je veel plezier in werken hebt, een actief mens bent. Jouw gesprekspartners in een procedure zijn op hun hoede; elke fout in het selectieproces geeft veel gedoe. Help hen om vertrouwen in jou te krijgen. Zorg voor contact met iemand van de organisatie om erachter te komen wat belangrijk voor ze is en waar ze wellicht bang voor zijn. Als hun zorg is of je in het team past, leg dan de nadruk op de vele jongeren in jouw huidige werkkring bij voorbeeld. En zorg voor goede referenties, liefst uit je huidige organisatie.
  6. Houd je frustraties voor jezelf. Ga niet zuur doen over de keren dat je niet uitgenodigd bent of dat je door je voormalig werkgever zo weinig elegant aan de kant gezet bent. Spreek vooral je waardering uit over dat je uitgenodigd bent en dit een prettig gesprek is.
  7. Help hen het risico te verkleinen. Als je nu zonder werk bent, heb je vaak niet zoveel te verliezen. Dan kan het de beslissers over de streep helpen als je bereid bent op tijdelijke basis te starten. Als je eerst gedetacheerd of op interim-basis werkt, weten ze wat voor vlees ze in de kuip hebben met jou. Veel 55-plussers komen op die manier aan een baan. Denk, zo nodig, creatief met ze mee. Als je een uitkering hebt, zorg dat je de regels precies kent.
  8. Blijf investeren in je netwerk. Zoek je oude collega’s of relaties weer eens op voor een kop koffie, maar beperk je niet alleen tot je zakelijke contacten. Ook mensen met wie je in de familieraad zit (van het verzorgingstehuis, waar je ouders zitten) of met wie je tennist, hebben het vaak goed met je voor. Als je hen eens vraagt met je mee te denken (nooit om een baan vragen!), vergroot je de kans dat zij met een positief verhaal mensen benaderen uit hun netwerk.
  9. Onderzoek of je een schaarser product kunt worden.  Zeker als je al een tijdje aan het zoeken bent, is het de moeite om eens te kijken of je jezelf niet naar minder volle vijver kunt manoeuvreren. Hoe schaarser mensen als jij zijn, hoe minder je leeftijd een rol zal spelen. Onderzoek wel echt goed, via mensen die nu op deze manier werkzaam bij voorbeeld, of de vijver waarin je wilt gaan vissen, meer kansen biedt. Blijf niet onhandig lang optimistisch hopen op een kans in een overvolle vijver, maar kom tot actie. Niet door helemaal wat anders te gaan doen, maar door wat aan je kennis toe te voegen of net een andere invalshoek te kiezen. Laat je daarbij ook vooral inspireren door je netwerk.
  10. Doe aan productoptimalisatie. (Van jouzelf als product op de arbeidsmarkt) Start met een opleiding in een bepaalde richting, waardoor je laat zien dat je echt met het thema bezig bent of kijk of je ervaring in een bepaalde richting of branche op kunt doen via een project of desnoods een stage. Als je dat een beetje mooi verkoopt, kan het maar net het verschil maken.