02-01-2018

Op zoek naar een andere baan; open kaart spelen of niet?

Lees verder

Op zoek naar een andere baan; open kaart spelen of niet?

Vijf redenen om je werkgever er wél bij te betrekken.

Voor de meeste mensen geldt dat het zoeken naar een nieuwe baan een geheim soloproject is. Ze hebben wat vaker een afspraak met de tandarts of werken een keer extra thuis, om hun sollicitatiegesprekken te kunnen voeren. Maar dat zal de meeste werkgevers niet opvallen. Het moment waarop het contract getekend is, is vaak pas het moment waarop de werkgever op de hoogte wordt gebracht.

Je wilt niet de regie verliezen
Het is niet voor niets dat veel werknemers hun zoektocht niet delen met hun werkgever. Er is een reëel risico dat je de regie verliest als je wel open bent over je verlangen elders te werken. Zo kan het zijn dat je niet meer betrokken wordt bij zaken. Of dat er opeens haast gezet wordt achter je vertrek en er deals geopperd worden met een vetrekdatum. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten, zeker als je helemaal niet zo zeker bent van je kansen op de arbeidsmarkt.

Maar je werkgever kan ook net het verschil maken
Er is ook een andere kant. Veel mensen blijven te lang bij één werkgever, domweg omdat ze het niet voor elkaar krijgen de stap naar buiten te zetten. Laten we de complexiteit ervan ook vooral niet onderschatten. Een stap kunnen zetten vergt dat je weet wat je wilt en waar je mogelijkheden liggen. Je moet een aantrekkelijk ‘product’ zijn op de arbeidsmarkt en de juiste ingangen hebben. Zolang je een schaars product bent op de arbeidsmarkt, is dit niet zo lastig en word jij wel gebeld. Maar voor de meeste mensen geldt dat ze er veel moeite voor moeten doen. En dan kan de hulp van je werkgever net het verschil maken tussen proberen en slagen om daadwerkelijk een stap te zetten.

Vijf redenen om je werkgever er wél bij te betrekken:

1. Je wilt op een prettige manier afronden en zaken overdragen. Hier geldt echter wel de voorwaarde dat je een wijze werkgever hebt en werkt bij een organisatie waar men wel snapt dat mensen ook moeten uitstromen. Waarin je gewoon kunt aangeven dat je toe bent aan iets anders en er niet direct anders tegen je aangekeken wordt. Waar begrepen wordt dat het ook niet kan lukken en er dan meegedacht wordt over een oplossing. Dan kun je ook gewoon helpen zaken goed te organiseren, anderen klaar te stomen voor jouw werk en niet aan iets te beginnen dat je waarschijnlijk niet zult afmaken. Kijk goed naar hoe het anderen vergaan is om te weten of je werkgever ook daadwerkelijk wijs handelt of dat het vooral mooie woorden zijn.

2. Je bent op zoek naar een goed netwerk in de branche. Stel: je wilt graag in je huidige branche blijven en je beschikt zelf niet over een groot netwerk. Waarschijnlijk zijn er anderen vanuit management of HR, die via branche-brede overleggen een beter netwerk hebben. Of kun je je netwerk opbouwen door zelf in een dergelijk overleg plaats te nemen. Misschien werkt bij jullie bedrijf de openheid wel niet omdat ze je onder geen beding bij de concurrentie willen hebben, maar het is goed om dat te onderzoeken. Misschien valt het mee en is men wel degelijk bereid mee te werken. Bovendien is de kans groot dat je werkgever er toch achter komt, zeker als de branche niet al te groot is.

3. Je durft het risico niet te nemen uit financiële overwegingen. Afhankelijk van de positie van de werkgever kan het zijn dat er een deal te maken valt, waarbij je geld meekrijgt of een terugkeergarantie kunt afspreken of gedetacheerd wordt. Zeker bij reorganisaties zijn er allerlei regelingen in die richting.

4. Je hebt behoefte aan begeleiding. Zeker als je niet zoveel zicht hebt op je mogelijkheden en/of de concrete stappen die je moet zetten in een sollicitatie-traject, kan het heel verstandig zijn begeleiding te zoeken. Dat gaat al gauw om een paar duizend euro. Dat is toch fijn als dat uit het budget van ‘learning’ komt. Maar ook dan geldt: als je daarvoor in de plaats een vertrekdatum moet aangeven, kun je beter wat bezuinigen op je vakantie en het uit eigen zak betalen.

5. Je wilt jezelf een aantrekkelijker ‘product ’op de arbeidsmarkt maken. Voor de stap die jij wilt zetten heb je een bepaalde ervaring nodig. Via je werkgever kun je mogelijk iemand vervangen, meewerken aan een project of gedetacheerd worden. Misschien wil je zelfs een opleiding volgen om meer kans te maken.

Conclusie
Onderzoek of er een win/win is. Of jouw werkgever er baat bij kan hebben dat jij naar buiten gaat: misschien omdat ze willen bezuinigen of omdat je minder op je plaats bent. Maar misschien ook omdat jij straks weer een interessante klant kunt gaan worden. Kortom, onderzoek of je werkgever welwillend omgaat met vertrekkers en maak een verstandige afweging. Je neemt het risico dat je de regie verliest, maar de kans dat je blijft zitten als je het alleen moet doen is ook groot. Zoek creatief naar manieren om datgene wat jij nodig hebt in het voordeel te laten werken voor je werkgever.  


Meer lezen over hoe je van het komende jaar jouw ‘Transitiejaar’ kunt maken? Dat kan hier.