31-03-2017

Aan de slag gaan met je ontwikkelpunten of is het tijd om jezelf te verpotten?

Lees verder

Aan de slag gaan met je ontwikkelpunten of is het tijd om jezelf te verpotten?

Of je succesvol bent, hangt voor een belangrijk deel af van de omgeving waarin je werkt. In sommige organisaties, afdelingen of rollen, kom je nooit tot bloei omdat je er domweg niet past. Je krijgt kritiek over je aanpak of over je voorkomen of je hebt het gevoel dat niemand op de afdeling jouw humor begrijpt.

Ben jij een palmpje in Groenland?

Natuurlijk is het een goede zaak om te leren en met ontwikkel punten aan de slag te gaan. Het kunnen er echter ook te veel zijn. Of de discrepantie tussen jou en de ideale medewerker is te groot. Dan is het gewoon niet jouw vruchtbare aarde en is het zaak om op tijd weg te gaan voordat je het leven leidt van een palmpje in Groenland.

Check jouw risico en herken de signalen!

Het risico dat je op de verkeerde plek blijft hangen, is het grootst als je 

• nog weinig verschillende werkomgevingen hebt gezien
• eerder te maken had met beëindiging van je contract en je je hebt voorgenomen dat je dat niet meer overkomt
• niet zo overtuigd bent van je kwaliteiten
• geneigd bent snel de schuld bij jezelf te zoeken
• een echte doorzetter bent en je wilt bewijzen dat je het wél kunt
• het idee hebt dat je omwille van je CV nooit snel mag opstappen
• het idee hebt dat je erg blij mag zijn met deze baan, want dat je weinig alternatieven hebt

Maar als iedereen het vindt…

Je komt ook vaak in een ingewikkeld proces terecht: de mensen met wie je werkt in een organisatie lijken meestal op elkaar. Ze zijn gebleven omdat ze over bepaalde kwaliteiten beschikken en omdat ze een bepaalde manier van werken prettig vinden. Ze zijn het dus met elkaar eens over wat goed is en wat niet. Kritiek komt dus vaak van meerdere kanten. De kans dat je aan zelfvertrouwen inboet is dan groot en daarmee wordt het ook steeds lastiger jezelf binnen of buiten de organisatie te verkopen. Of zelfs te zien dat je ook andere mogelijkheden hebt.

Ongrijpbare kritiek

Krijg jij kritiek dat je:
• te traag bent, te voorzichtig, te weinig durft door te pakken?
• of dat je juist te weinig oog hebt voor de procedures, veel te snel wilt?
• te weinig zelfstandig bent, of juist teveel je eigen gang gaat?
• te weinig betrokken bent bij je collega’s of juist je eigen doelen uit het oog verliest?

Aan de slag met je ontwikkelpunten of tijd om te verpotten?

Het gaat vaak om fundamentele kritiek, die terug blijft komen. Of juist weinig tastbare kritiek en telkens weer wat anders. Weinig waardering voor wat je wel kunt of geen ruimte om dat te laten zien. Je gaat aan de slag met je ontwikkelpunten en dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar feit is dat je je jezelf niet zo gemakkelijk verandert, dat de doelen soms gewoon te ver weg liggen. Dat je beoordelaars ook niet goed kunnen zien wat jij wel toevoegt en hoe je al ontwikkeld hebt, omdat ze echt anders in elkaar steken dan jij. Misschien wil je ook wel niet echt veranderen, omdat de aanpak niet bij je past.

Blijf niet te lang (anders lukt het verpotten niet meer)

Het risico is groot dat je te lang blijft, en steeds meer gaat geloven dat ze gelijk hebben: dat je niet zoveel kan. Je vergeet waar je ook al weer goed in bent en wat je eigen verlangens zijn. Steek dus op tijd je energie in het verpotten van jezelf om zo weer lekker te wortelen in jouw vruchtbare aarde.